Krönika: Räddar REDD skogen, klimatet och den lokala ekonomin?

På kartan ser det ut som att nationalparkerna Tsavo East och Tsavo West i sydöstra Kenya hänger ihop. I verkligheten finns det en helt oskyddad korridor däremellan, där den extremt fattiga befolkningen tvingas skövla skogen och skjuta djuren för att klara sig. Världens första certifierade REDD-projekt försöker ändra på det.  FN:s utsläppsmekanism CDM hanterar nästan inte alls avskogningen, trots att det är den näst största globala utsläppsfaktorn. Därför har FN skapat REDD; Reducing Emissions from Deforestation and Degradation of Forests. Med tiden har man dessutom lagt till ett ”+” efter beteckningen för projekt som har särskilt stor nytta för biodiversitet och ursprungsbefolkningar. Men vad man ska med REDD-mekanismen till är inte riktigt klart; nyttan med ännu en finansiell mekanism är begränsad så länge efterfrågan på utsläppsrätter är så liten, och ännu en biståndsmekanism är kanske inte vad världen behöver mest. Amerikanska Wildlife Works väntar inte på svaret, utan var först i världen att använda REDD som ett sätt att attrahera mer kapital för sitt arbete med att skydda skog och djurliv, stimulera småföretagande och minska extrem fattigdom. Deras REDD-projekt i kenyanska Kasigau-korridoren certifierades av VCS 2011 och sedan dess har de sålt utsläppsrättigheter därifrån till bl.a. Nedbank, Barclays Bank och […]