Kroniskt sjuk ser jobbchanserna försvinna med sjukskatten


Juristen Henric Falkman lever med sjukdomen cystisk fibros. Han har ett jobb, men vittnar om hur tuff arbetsmarknaden är för personer som är kroniskt sjuka. Regeringens nya sjukskatt kommer att göra det ännu tuffare. "Om jag skulle söka nytt jobb tror jag att medfinansieringen skulle försvåra för mig", säger han.