Kultur och stadsutveckling tema för internationellt möte i Umeå

Nästa vecka är kulturhuvudstaden Umeå värd för en internationell konferens som handlar om kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling.