Kundernas behov i fokus när SKI och AffärsConcept samverkar

Sari Bodin och Niclas Andersson samverkar över sina bolags gränser för att hjälpa kunderna på bästa sätt. Samarbetet underlättar såväl deras som kundernas arbete.

Sari Bodin jobbar som inköpsstöd på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). I arbetet är hon ute hos kommuner, landsting och deras bolag i Västsverige och stöttar och avlastar dem i användandet av SKIs ramavtal. Hennes kollega, Niclas Andersson, är regionchef i väst på systerbolaget AffärsConcept som erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom upphandling. För att ge kunderna ett bredare stöd tar de hjälp av varandra.

 – Vi har stärkt varandra i arbetet ända sedan jag började som regionalt inköpstöd, berättar Sari.

I sitt uppdrag stöter hon inte bara på behov som rör SKIs ramavtal utan även andra typer av frågeställningar som upphandlare och beställare handskas med i vardagen.

 – Jag får många gånger frågor som rör kundernas eget upphandlingsarbete, men det omfattas inte i mitt uppdrag. Jag kopplar då gärna samman dem med Niclas och mina konsultkollegor som har rätt resurser för sådana uppdrag, säger Sari.

Upphandlingshjälp eller ramavtal

Samarbetet funkar åt andra hållet också. Sari har hittills mest hunnit med att besöka kommunerna men inte alla deras bolag. Den typen av kunder kommer dock Niclas mycket i kontakt med i sitt arbete och kan då lyfta in Sari och ramavtalen i samtal med dem.

 – Jag minns när t.ex. Stubo AB kontaktade mig och efterfrågade en upphandlingskonsult, berättar Niclas. När jag inledde dialogen med dem förstod jag att det de ville ha hjälp att upphandla redan fanns i ett av SKIs ramavtal. Men de hade ingen aning om hur man skulle avropa på ramavtal eller ens att möjligheten fanns. Då bad jag Sari träffa dem och berätta om ramavtalen och vilka möjligheter de har att nyttja dessa. Det handlar om att informera kunden om de valmöjligheter de här för att göra det så effektivt som möjligt för dem.

 – Ja, fyller Sari i, det gäller att hela tiden vara lyhörd och se kundens verkliga behov. De bolag som Niclas kommer i kontakt med känner inte till våra ramavtal så väl och kunderna jag träffar kanske inte har tänkt på att det finns en möjlighet att ta hjälp av Affärsconcepts kompetens när det gäller utbildningar och konsultstöd inom olika områden. Att samverka på det här sättet gynnar alla parter.

Främsta uppdraget är att hjälpa

Både Sari och Niclas poängterar vikten av att låta kundernas behov styra dialogen.

 – Det gäller att känna av kunden, säger Niclas. Vårt främsta uppdrag är att hjälpa kunden Vi vill bara visa vilka valmöjligheter som finns, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen.

 – Och det funkar väldigt bra, vi har fått till det på ett okomplicerat sätt, konstaterar Sari.

Positiv respons från kunderna

Hur reagerar då kunderna på samarbetet?

 – Jag har bara fått positiv feedback från kunder, säger Sari. Många jag möter har ingen eller väldigt lite erfarenhet av upphandlingsarbete och står inför komplexa upphandlingar och det är också vanligt att man är knapp om resurser. Det är då jag ser möjligheten att hjälpa och tar tillfället i akt och informerar om vilka andra erbjudanden vi har inom vår koncern.

 – Jag har också bara hört bra saker, säger Niclas. Många blir överraskade när de förstår att vi är systerbolag. De kanske har hört om SKI, men inte förstått att de tillhör samma koncern som AffärsConcept. Därför tycker jag det är viktigt att fortsätta berätta om att vi är systerbolag. Att vi hör ihop.

Sari och Niclas är glada att ha stöd av varandra då det även innebär att de kan nå ut till fler.

 – Ja, det här samarbetet är väldigt värdefullt. Det är fint att det finns på regional basis. Det finns många kunder och om vi samverkar kan vi täcka in och hjälpa fler. Det finns att göra för oss båda i alla tre länen. avslutar Sari .