Kunskap nyckeln till jämlik vård

Nu tar landstingen och SKL krafttag för att minska ojämlikheten i vården. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med kunskapsstöd i form av nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer. Cancervården har gått före. Arbetet har börjat inom primärvården.