Kunskap och innovation

Kunskap om hav och havens resurser är en förutsättning för förvaltningen liksom för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av näringarna.
Från Näringsdepartementet