Kunskapen om spelmissbruk ska förbättras

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om stöd och behandling av spelmissbruk.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Gabriel Wikström