Kurs i praktiskt införande av e-handel

Införandet av elektronisk (e-handel) pågår runt om i landet. Införandet kräver dock en insats, både vad gäller det interna införandet och anslutningen av leverantörer.