Kvalitet i landstingen och regionerna

SKL presenterar en sammanställning av kvalitetsjämförelser som jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden.