Kvalitetshöjning i kärnverksamheten för jämställdhetsintegrerade myndigheter

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och omfattar nu totalt 60 verksamheter. Jämställdhetsministern träffade nyligen generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM – för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog.