Kvalitetssäkrad upphandling med erfarna upphandlingskonsulter

Swedavia äger, driver och utvecklar tio av landets flygplatser. Inköpsvolymerna stiger i takt med ökande investeringar. Därför har man tecknat ramavtal med flera specialister på upphandling. En av dem är AffärsConcept.

– Det ger oss flexibilitet och kompetens, säger Annika Balazs, chef för strategiska inköp.

Swedavia ägs av staten och lyder under lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF. Nu inleds omfattande investeringar på Landvetter, Bromma och Arlanda.

Upphandlingskonsulterna valdes ut med offentlig upphandling. AffärsConcept rangordnades som nummer ett för entreprenader och som tvåa för varor och tjänster. Uppdraget är att fungera som taktisk inköpare i samverkan med Swedavias inköpare och verksamheter.

– Vi efterfrågar erfarna upphandlare som kan fungera som projektledare och driva igenom upphandlingarna från ax till limpa enligt vår process, förklarar Annika.

Avtalet började gälla under hösten 2016. AffärsConcept hade rätt kompetens i Göteborg och skapar motsvarande organisation i Stockholm när inköpen accelererar på Bromma och Arlanda. Regionchefen Niclas Andersson är ansvarig för avtalet på AffärsConcept.

– Det är en annorlunda upphandlingsmiljö med hårda krav och internationella kopplingar. Ramavtalet ger oss möjlighet till ett djupare samarbete som utvecklar både oss och kunden, säger han.

Ett exempel på internationell koppling är den planerade amerikanska inresekontrollen på Arlanda, US Preclearance som det även kallas. Ett stycke USA byggs på flygplatsen som gör att resenärerna har alla formaliteter avklarade när de kliver på planet och kan fortsätta resan som om de vore amerikanska medborgare. Här gäller, förutom flygets strikta regelverk, även svenska, europeiska och amerikanska krav.

– Eftersom vi upphandlar varor, tjänster och entreprenader av olika karaktär med olika utmaningar, behöver vi rutinerade upphandlingskonsulter som kan komplettera vår verksamhet på ett bra sätt. Samarbetet med AffärsConcept har nyligen startat, men vi är nöjda och ser fram emot ett givande samarbete för båda parter, säger Annika Balazs på Swedavia.