Kvällens skärgårdstur i Stockholm ställs in

Personalen känner nu sådan rädsla och oro inför den hotfulla stämning som råder i samband med Sekos strejk att redaren nu väljer att ställa in turen med Waxholm III.