Kyckling från världens kök – reserapport från Bangkok

Peter Norstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus och Pauline Göthberg, nationell samordnare för landstingens och regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling, har skrivit en reserapport som sammanfattar de möten som gjordes vid ett studiebesök i Thailand i januari 2017.

Syftet med resan var att delta vid en revision hos en kycklingproducent för att öka våra kunskaper och skapa en förståelse för hur det ser ut på plats. Ett annat syfte var att träffa en människorätts­organisation, en fackföreningsorganisation, leveran­törer samt den danska och svenska ambassaden för att diskutera utmaningar och lösningar vad gäller migrantarbetares situation i Thailand.

Hållbarhetskollen – som är SKL Kommentus tjänst där revisorer kontrollerar om ställda sociala, etiska och hållbarhetskrav uppfylls – har tillsammans med landstingens nationella samordning för hållbar upphandling låtit genomföra revision av fem kycklingproduktionsanläggningar med koppling till två vanligt upphandlade livsmedelsgrossister. Två anläggningar i Thailand, två i Litauen och en i Danmark reviderades.

– Swedwatch rapport som pekade på att migrantarbetares rättigheter i Thailand kränktes i fabriker som exporterar kyckling till den svenska marknaden, satte tummen på ännu ett nytt produktområde där det kan finnas brister i uppfyllandet av de sociala krav som många kommuner och landsting ställer i sina upphandlingar, säger Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef på SKL Kommentus. I den fabrik som jag själv tillsammans med landstingens nationella samordnare för hållbar upphandling, Pauline Göthberg besökte, kunde vi konstatera att det inte förekom den typen av brott mot migrantarbetares rättigheter som Swedwatch rapport beskriver. Dock hittade vår revisor andra brister, bland annat felaktiga övertidsersättningar, brandskydd och arbetsmiljö som leverantören nu måste åtgärda. Återigen kan vi konstatera att det är väldigt viktigt att följa upp de krav som ställs i upphandlingar, avslutar Peter.