Ladda ner budgetpropositioner

Här nedan kan du ladda ner propositioner och skrivelser om statens budget för budgetåren 2000 och framåt.