Lägesbild från förhandlingarna om europeisk investeringsfond

De pågående förhandlingarna med Europaparlamentet om investeringsfonden EFSI diskuterades då EU:s finansministrar träffades i Bryssel den 12 maj. Finansmarknadsminister Per Bolund deltog vid mötet.

Artikel: Lägesbild från förhandlingarna om investeringsfond

EU-representationen i Bryssel,
12 maj 2015