Lagförslag om avgiftsfri mammografi till riksdagen

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Det är också den vanligaste cancerformen där det finns ett etablerat screeningprogram. Det är bakgrunden till förslaget om avgiftsfri mammografi som kommer ur den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet.