Lagförslag om enhetligt patentsystem

Snart införs ett enhetligt patentsystem i EU. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen ökad rättssäkerhet för användare av det nya systemet.