Lagförslag om vatten hotar samhällsutveckling

Regeringens lagförslag om skärpta krav på vattenkraften måste arbetas om. Det slår hårt mot många olika verksamheter, inte bara vattenkraften, och kan stoppa viktig samhällsutveckling.