Lagförslag om vattenkraft måste arbetas om

Regeringens aktuella lagförslag om vattenkraft hotar angelägen samhällsutveckling och måste arbetas om. SKL föreslår nu alternativa författningslösningar.