Lagrådet kritiserar regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling

​Lagrådet har yttrat sig om regeringens förslag om att införa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Lagrådet är kritiska på flera punkter och ifrågasätter om remissens lagförslag är godtagbara.