Lagrådsremiss om tydligare prisuppgift vid taxiresor

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår lagändringar inom taxitrafikområdet. Regeringen föreslår att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för färden ska se till att en prisuppgift lämnas. Prisuppgiften ska ange ett högsta tillåtna pris för färden. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagrådsremiss: Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Näringsdepartementet,
15 maj 2014