Lägre avgifter för tunga, breda eller långa transporter

Regeringen har beslutat att ändra i trafikförordningen för avgifter gällande tunga, breda eller långa transporter.

Förändringarna innebär att nuvarande bestämmelse om dubbel avgift för ärenden som kräver skyndsam handläggning tas bort. Dessutom finns en ny bestämmelse som reglerar vilken avgift som gäller vid kombinerade ärenden. För breda och långa fordon av viss storlek tas en lägre avgift ut än för övriga fall. En annan förändring är att Trafikverket framöver kan ta ut en lägre avgift om ansökan görs elektroniskt.

– De nya bestämmelserna innebär att det blir både billigare, enklare och bättre för transportbranschen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Ändringarna i trafikförordningen träder i kraft den 1 april 2014.

Pressmeddelande: Lägre avgifter för tunga, breda eller långa transporter

Näringsdepartementet,
30 januari 2014