Lägre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagets starka ökning har fortsatt, men utvecklingen bedöms bli betydligt sämre de kommande åren. Det visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos för kommuner, landsting och regioner.