Lämna synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd. Alla ändringar träder i kraft den 1 januari 2016 – med undantag för kravet på att myndigheterna ska kunna använda PEPPOL:s infrastruktur, som träder i kraft den 1 november 2018. Senast den 9 oktober måste vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.