Lämna synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 4 oktober måste vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.