Lämna synpunkter på förslag till regeländringar om avgifter

Ekonomistyrningsverket (ESV) har idag skickat ut en remiss med förslag till regeländringar i föreskrifterna och de allmänna råden till avgiftsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheterna är välkomna att lämna synpunkter på förslagen, senast den 13 november behöver vi ert remissvar.