Lämna synpunkter på frågorna till EA-värderingen

Myndigheter under regeringen kan nu lämna synpunkter på frågorna till EA-värdet. Frågorna ligger till grund för att fastställa de ekonomiadministrativa värdena för myndigheterna under regeringen.