Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i OECD:s ministermöte för jordbruksfrågor

Den 7 och 8 april håller OECD ett ministermöte i Paris för att diskutera framtidens jordbrukspolitik. Under rubriken ”Bättre politik för att uppnå en produktiv, hållbar och flexibel global livsmedelskedja” kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med andra ministrar att diskutera vad som behöver göras inom jordbrukspolitiken i världen för att möta våra framtida utmaningar med en ökad global befolkningstillväxt, begränsade naturresurser samt klimatförändringar.