Landsbygdsministern besöker Julita Gård för att uppmärksamma innovationsstöd

Den 22 september besöker Sven-Erik Bucht Julita Gård för att tala om hur innovationsstödet från EU-satsningen The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI), som nu går att söka, passar in i regeringens livsmedelsstrategi.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht