Landsbygdsministern ger sin syn på den regionala tillväxtpolitiken

I nyhetsbrevet om regional tillväxt presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sina tankar kring ministeruppdraget och hur han ser på den regionala tillväxtpolitiken. Du kan också läsa om regional tillväxt i budgetpropositionen för 2015 och om den av EU-kommissionen beslutade partnerskapsöverenskommelsen med Sverige.

Läs det senaste nyhetsbrevet om regional tillväxt

Näringsdepartementet,
19 november 2014