Landsbygdsministern inledningstalar på konferens om växtskydd

I dag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka och hålla ett inledningsanförande på Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) nationella växtskyddskonferens som pågår under två dagar i Uppsala.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht