Landsbygdsministern kallade till möte om MRSA

Med anledning av att frågan har väckts kring beredskapen för antibiotikaresistens sammankallade landsbygdsministern i dag till ett möte med generaldirektörerna för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket.

– Regeringen följer och tar till sig av det arbete som nu görs i samverkan mellan myndigheterna och är beredda att agera om myndigheterna skulle identifiera områden som kräver initiativ från politiken, säger Sven-Erik Bucht.

Pressmeddelande: Landsbygdsministern kallade till möte om MRSA

Näringsdepartementet,
18 november 2014