Landsbygdsprogrammet godkänt av EU-kommissionen

EU-kommissionen har idag godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska bland annat förbättra konkurrenskraften inom jordbruket.

Det innebär även att regeringens aviserade satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad nu kan bli verklighet.

Pressmeddelande: Landsbygdsprogrammet godkänt av EU
Pressmeddelande: EU godkänner Sveriges bredbandssatsning
Artikel: En sammanfattning av landsbygdsprogrammet 2014-2020

Näringsdepartementet,
26 maj 2015