Landsting får regionalt utvecklingsansvar

Regeringen överlämnade den 4 mars en proposition till riksdagen med förslag att låta landstingen i Östergötland, Kronoberg och Jämtland bli regioner med regionalt utvecklingsansvar. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan.

Landsting får regionalt utvecklingsansvar

Socialdepartementet,
4 mars 2014