Landstingen får miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp för kortare väntetider i cancervården ska ge en mer jämlik och kvalitativ cancervård. Idag beslutade regeringen om hur mycket pengar var och ett utav landstingen i detta första steg får som stöd för att införa systemet.

Pressmeddelande: Miljoner till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården
Överenskommelse: Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården

Socialdepartementet,
1 april 2015