Landstingens och regionernas miljöarbete går åt rätt håll

Landstingen och regionerna gör fortsatta framsteg i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Det visar nya Öppna jämförelser.