Långsiktighet viktigt i avtalsrörelsen

SKL har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2017. Huvudöverenskommelser ska förhandlas med Läkarförbundet respektive OFR:s avtalsområde allmän kommunal verksamhet.