Långtidsutredningen 2015

Arbetet med Långtidsutredningen 2015 inleddes under hösten 2013. Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt.
Artikel på webbplatsen Från Finansdepartementet