Långtidsutredningens bilaga: Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser

I dag överlämnar forskarna Lennart Flood och Joakim Ruist underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser till Långtidsutredningen 2015.