Länsstyrelsen i Örebro län får i uppdrag att främja regionala digitala agendor

Regeringen förlänger det uppdrag Länsstyrelsen i Örebro län har om att ge information och vägledning till län, regioner, landsting och kommuner om hur man kan utforma och arbeta fram egna digitala agendor.