Länsstyrelserna ska stödja inträde på bostadsmarknaden

I dag gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stödja och informera kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll. Uppdraget gäller under två år.