Lantmäteriet och Boverket bistår regeringskansliet inför HABITAT III

Den 28 april gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att i samarbete med Boverket bistå regeringskansliet i förberedelsearbetet inför FN:s konferens om bostäder, byggande och hållbar stadsutveckling – Habitat III. Förberedelserna består i att samordna svenska sidoaktiviteter under konferensen och redovisa ett förslag till en nationell rapport om det svenska genomförandet av s.k. HABITAT II-agendan.