Lär av Hjo – värna byggnaders arv

Sveriges byggnadsarv riskerar att renoveras bort när detaljer som portar, fönster och balkonger byts ut mot standardlösningar i aluminium och plast. Det menar Alfred Skogberg och Gustav Bergström, Renoveringsraseriet. Men det finns hopp, menar de och pekar på trästaden Hjo vid Vättern.

Renoveringsraseriet är en ideell förening, baserad i Stockholm som berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så många slänger dem. I en debattartikel i Altinget ifrågasätts varför mängder av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer varje år slängs på soptippen.

På Renoveringsraseriets hemsida påtalas att mängder av ursprungliga byggnadsdetaljer som portar, fönster och balkonger under decennier har kasserats och ersatts av serietillverkade i aluminium och plast.

Förebygg avfall

”Att slänga ursprungliga byggnadsdetaljer går stick i stäv mot klimatmålen och EU:s avfallstrappa som säger att vi ska förebygga att avfall uppstår”, fastslår den ideella föreningen. Den menar även att arbetet för hållbar byggnadsvård borde vara en självklarhet för alla fastighetsägare, inte minst från ett klimatperspektiv såväl som från ett arkitektoniskt perspektiv.

I deras nya bok ”Gör om gör rätt – landet runt med Renoveringsraseriet” vill de visa att många svenska städer är kraftigt förvanskade. Ett bidragande skäl är att politiker inte lyfter frågan och att myter präglar fönsterbytandet.

Hjo inger hopp

I sin bok besöker debattörerna tolv svenska städer och konstaterar att resultatet är nedslående. Men samtidigt finns det hopp. ”I staden Hjo, vid Vätterns västra kust, har kommunen vinnlagt sig om att värna byggnadsarvet, inte minst eftersom det är lätt att trivas i en stad med mycket kulturhistoria. Det gör att många söker sig dit, något som gynnar affärerna, ökar trivseln och gör att onödigt avfall inte produceras”.

Trästaden Hjo är ett positivt föredöme, menar debattörerna.
Foto: Hjo kommun.

En annan positiv sak är enligt debattörerna att en del kommuner inventerar fastighetsbeståndet. Med en inventering som beslutsunderlag blir det lättare för tjänstemännen att besluta i frågor som rör eventuella fönster- eller portbyten, fasadförändringar och tillbyggnader. Dessvärre har få kommuner inventeringar över fastighetsbeståndet och utan en sådan ökar risken för att hus förvanskas. Slutligen uppmanar debattörerna politiker som arbetar med hållbarhet, byggnadsfrågor och arkitektur att ”snarast bege sig till Hjo för ett studiebesök”.

Foto förstasidan: Hjo kommun.