"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"


Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda. Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Hon äger och driver Dala Ledstång och Snickeri AB i Rättvik tillsammans med sin man. LAS var nära att försätta företaget i konkurs för några år sedan. Nu välkomnar hon det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen.