Låt även kommuner få bedriva resursskolor

Kommuner får inte ha särskilda resursskolor för elever med särskilda behov. Men fristående skolor tillåts ha det. Det drabbar eleverna. SKL kräver att lagen ses över.