Låt avtalsrörelsen handla om jobben


Avtalsrörelsen 2016 måste ta verkligheten som utgångspunkt och syfta till att stärka företagens möjligheter att konkurrera framgångsrikt. Välfärden byggs av arbete, inte av konsumtion. Det skriver sex arbetsgivarföreträdare.