”Låt oss slippa politiskt taktikspel när det gäller energifrågan”


Den framtida energiförsörjningen är en ödesfråga för Sverige och direkt kopplad till välståndsbygget. Därför behövs en långsiktig lösning utan politiskt taktiserande. Det säger Leif Östling, ny ordförande i Svenskt Näringsliv, och pekar på Tyskland som ett avskräckande exempel på hur energifrågan behandlats.