”Låt personalen jobba flexibelt!”

Företag som låter personal jobba hemifrån har nöjdare medarbetare och växer mer än andra företag. Det menar Mårten Westerberg som är knuten till Tankesmedjan för ett smartare arbetsliv.

Mårten Westerberg. Foto: LinkedIn.

Vi diskuterade artikeln i OFFENTLIGA AFFÄRER om att närmare hälften av svenska arbetsgivare saknar personal för att sköta sina verksamheter.

– När jag läste artikeln om personalbristen så tänkte jag på att hälften av ansökningarna på LinkedIn går till nio procent av jobben; de som medger att medarbetare själva bestämmer varifrån de ska jobba, berättar Mårten Westerberg.

– Vi i Tankesmedjan för ett Smartare Arbetsliv möter ofta exempel som att ”60 procent av organisationer med kompetensbrist inte har förändrat sitt sätt att rekrytera”. Det ligger nära till hands att kompetensbristen troligen startar i ledningsgruppen, befarar Mårten Westerberg.

”Fungerar inte”

Enligt Mårten upptäcker många företag att det man gjort i alla år inte funkar – ändå fortsätter man att göra samma sak. Han påpekar att när Europeiska Institutet för Beteendevetenskaplig Analys tillsammans med Göteborgs och Lunds universitet undersökte möjligheten för personal att arbeta hemma så ansåg två av tre att det fungerade bra att jobba hemifrån.
– Eller på hyrkontor, caféer och andra miljöer – beroende på vad man ska göra, tillägger Mårten Westerberg.

Han hänvisar till en analys av tusentals företag i det internationella ”flex index” över företags policyer. Den visar att företag som erbjuder hybridarbete växer 16 procent mer, mätt i personal, än företag som inte gör det.

– Kanske lyckas de rekrytera de medarbetare de behöver. Företag som inte erbjuder flexibilitet får förstås svårare att rekrytera. Men skillnaden kan också bero på att de har mer öppna ledningsgrupper. Valet av kontor eller frihet visar var ledningen står i valet mellan kontroll och empowerment, men öppenhet är ju attraktivt även i tusen andra frågor, resonerar Mårten Westerberg.

I den tankesmedja som han är knuten till diskuteras frågan om flexibelt arbete och andra liknande frågor som berör arbetslivet. 

– Sådant här diskuterar vi i tankesmedjan – en fantastisk samling kloka, kunniga människor med olika perspektiv; forskare, konsulter, stora företag – vi har hittat varandra i att vi är intresserade av den nya situationen efter pandemin, berättar Mårten Westerberg.

Smartare arbetsliv

På tankesmedjans webbplats får man direkt veta: ”Vi är en grupp forskare, konsulter och praktiker som verkar för ett mer hållbart, produktivt och välmående arbetsliv – ett smartare arbetsliv helt enkelt!”

Med olika bakgrund, perspektiv och expertis arbetar medlemmarna tillsammans för att generera insikter och skapa förändring. ”Vårt mål är att främja en arbetsmiljö som balanserar produktivitet, välmående och hållbarhet”, heter det.

Kraften i samarbete

Som tankesmedja värdesätter gruppen sina olikheter och ”tror på kraften i samarbete och interdisciplinärt arbete”. Genom att kombinera den samlade kunskapen och erfarenheten som finns hos medlemmarna kan man utforska olika aspekter av arbetslivet.

Så här formulerar tankesmedjan det hela på hemsidan:

  • Vi delar med oss av kunskap, insikter och idéer om hur arbetslivet kan bli smartare.
  • Vi skapar möten för kunskapsutbyte och diskussioner om ett smartare arbetsliv.
  • Vi skapar samarbeten med andra aktörer som delar samma mål.