Låt rektorn fungera som vd för skolan


Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor. Då kommer saker och ting att hända. Näringslivets forskningsberedning har kommit med sina rekommendationer för att lyfta ledarskapet i svenska skolan. I går togs förslagen väl emot vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv.