Låt rektorn fungera som vd i sin skola


Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor. Då kommer saker och ting att hända. Näringslivets forskningsberedning har kommit med sina rekommendationer för att lyfta ledarskapet i svenska skolan. I går togs förslagen väl emot vid ett seminarium på Svenskt Näringsliv.